Regulamin i płatności

Regulamin usługi „projekt elewacji”

 1. Właścicielem niniejszego Serwisu jest Barwne Wnętrze z siedzibą w Wojkowicach, ul. Plaka 4B/10 , NIP: 6312272668, REGON: 243478845, Zarejestrowany w Urzędzie Gminy Wojkowice,Usługa „Projekt Elewacji” przeznaczona jest zarówno dla budynków nowych jak i poddawanych remontowi / modernizacji, stanowiące zabudowę niską.
 2. Klient czyli osoba zamawiająca projekt / usugę
 3. Wizualizacje czyli graficzne przedstawienie naszych oczekiwań, pomysłów wraz z użyciem odpowiednich materiałów. Pokazują one w sposób poglądowy, jednak bardzo dokładny, jaki będzie efekt końcowy. Wizualizacja jest efektem poglądowym, a jej elementy jak np kolor może nieznacznie różnić się w zależności od monitora na którym jest wyświetlana.
 4. Projekt Elewacji czyli wykonanie koncepcji, wizualizacji oraz rysunków elewacji. W skład projektu wchodzą nie tylko charakterystyczne rysunki elewacji, ale również zestawienie użytych materiałów wraz z podaniem ich ilości, nazwy. W projekcie dobierane są takie materiały jak wykończenia ścian, balustrady, rynny, na życzenie klienta parapety, oświetlenie, poszycie dachu.
 5. Jeśli jest to stan surowy otwarty lub wymienione mają być okna i drzwi, w skład projektu wchodzą również dobory okien po uzgodnieniu z klientem.
 6. Realizujemy projekty elewacji budynków o maksymalnej wysokości do 25m.
  • budynki niskie (N) – do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie ;
  • średniowysokie (SW) – ponad 12 m do 25 m włącznie nad poziomem terenu lub mieszkalne o wysokości ponad 4 do 9 kondygnacji nadziemnych włącznie
 7. Wizualizacja Ogrodzeń, jest to graficzna forma przedstawienia koncepcji  planowanego ogrodzenia.
 8. Projekt Architektoniczny Ogrodzenia jest to zestaw wizualizacja i rysunki ogrodzenia w przełożeniu na istniejący teren. Do wykonania tego projektu należny dostarczyć mapę do celów projektowych z zaznaczonymi punktami wysokościowymi na trasie przebiegu ogrodzenia. W przypadku braku mapy lub punktów wysokościowych na mapie, dane uzgadniane są z klientem.
 9. Projekt Warsztatowy Ogrodzenia  czyli projekt, w którym w sposób szczegółowy, łącznie z zawiasami i zamkami, rozrysowane jest ogrodzenie lub jego części.
 10. Projekt Podjazdu  to projekt podjazdu na działce inwestora w formie zagospodarowania terenu z ewentualnymi rysunkami dodatkowymi, umożliwiającymi zrealizowanie budowy/ przebudowy podjazdu. W projekcie podjazdu uwzględniany jest rodzaj nawierzchni (kostka, płyty, kamień itd) jak również konstrukcja pod nawierzchnią.
 11. Projekt Podjazdu dla osób niepełnosprawnych  czyli inaczej rampa. Jest to obiekt który nie wymaga pozwolenia na budowę. Ma służyć temu aby osoby z trudnościami ruchowymi, poruszające się o kulach czy na wózku, mogły łatwiej dostać się do wnętrza domu/ budynku. W skład projektu wchodzi projekt rampy, projekt balustrad, ew. projekt zadaszenia.
 12. Projekt tarasu to projekt wysypywanego terenowego tarasu lub tarasu z desek. W skład projektu wchodzi dobór nawierzchni jak i elementów obsługujących.
 13. Rysunki detali , dobór elementów detali czy projektowanie detali jest usługa dodatkową.
 14. Jeśli obiekt lub teren podporządkowane są pod ścisłą opiekę konserwatora zabytków, należy o tym powiadomić na samym początku.
 15. Projekty wykonywane są w trybie online, na podstawie danych dostarczanych przez klienta. Efektem finalnym są wizualizacje i/lub rysunki które również przekazywane są elektronicznie.
 16. Pierwszym etapem projektu jest wstępna wymiana informacji i ustalenie potrzeb i wymagań. Po tym etapie następuje etap wykonania modelu 3d i wizualizacji. Na model wprojektowywane są elementy elewacyjne. Na życzenie klienta wykonywany jest zestaw rysunków elewacji/ ogrodzenia / podjazdu / tarasu.
 17. Na życzenie klienta sugerujemy wykonawców i marki materiałów.
 18. W ramach „projektów lokalnych” jest możliwość spotkania na budowie i omówienia wszystkiego na miejscu.
 19. W ramach projektów lokalnych, jeśli klient życzy sobie usługę nadzoru nad wykonawcą projektu elewacji ( dodatkowa usługa płatna) , możliwe jest zamówienie takiego nadzoru.
 20. W ramach projektów lokalnych projektelewacji.pl poleca na życzenie klienta kierownika budowy.
 21. Zakwalifikowanie projektu do „projektów lokalnych” jest elementem subiektywnym.
 22. Projekt podzielony jest na dwie płatności, pierwsza to zadatek a po wykonaniu wizualizacji wpłacana jest druga rata.
 23. Podejmując współpracę z projektelewacji.pl klient deklaruje, iż dokona wpłat w określonych terminach.
 24. Koszt projektu uzgadniany jest indywidualnie, jednak projekt elewacji domu do 300m2 to 950zł brutto (PLN) (zadatek 500zł , druga rata 450zł) , w przypadkach szczególnych dopuszczona jest płatność w USD, EUR, GB jak i Paypal we wszystkich walutach.
 25. Faktury wystawiane są każdorazowo lub zbiorczo – wg życzenia klienta
 26. Płatność szybkim przelewem:
 27. Płatności standardowe należy wykonać na konto nr:
  MBank:PL 44 1140 2004 0000 3902 7503 4094
  W tytule wpisując „projekt elewacji; miejscowość i nazwisko”.
 28. Reklamacje dotyczące szkoleń należny składać pisemnie na adres biuro@projektelewacji.pl , w wiadomości należy podać powód reklamacji, przebieg zdarzenia. Reklamacja zostanie rozpatrzona w ciągu 14 dni od daty skutecznego doręczenia.
 29. Świadczona usługa jest usługa prowadzoną online, przez co nie ma możliwości jej zwrotu w sensie fizycznym.

Regulamin zaktualizowano na dzień 28.02.2019r